NOWA INWESTYCJA W POLSCE

Plastic Omnium w połowie 2010 roku otworzyła drugie centrum produkcyjne w Polsce na terenie strefy przemyslowej Tulipan Park w Gliwicach. Nowy zaklad, który wybudowano na działce o powierzchni 45 000 m2 posiada 14 500 m2 hali z przeznaczeniem na produkcję zderzaków tylnych i przednich dla europejskich producentów OEM, takich jak Opel czy Skoda. Zakład znajduje się w odległości 7 km od zakładów General Motors oraz 285 km od zakładów Skoda w Republice Czeskiej.

    

Budowa zakładu w oparciu o najnowoczesniejsze technologie, które spelniaja najwyższe wymogi jakościowe oczekiwane przez klientów, zakończyła się w lipcu 2011. Do końca roku 2011 w zaleznosci od portfela zamówień,
w nowym zakladzie może powstać aż 130 nowych miejsc pracy.

 

Certyfikat Jakosci Najlepszy Dostawca Polityka Jakosci
Opel Poland uhonorowal
Plastic Omnium Auto
Exterior Sp. z o.o.
wyróżnieniem „Najlepszy
Dostawca” w roku 2001.
Plastic Omnium Auto Exterior Sp. z o.o. uzyskała
Certyfikat Jakości ISO 16949 w listopadzie 2007
Polityka IMS Plastic Omnium Sp. z o.o.

 

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIOR SP. Z O. O.

PO contact person/Osoby kontaktowe :

Menedżer Zarządzania Zasobami Ludzkimi/ HR Manager
Phone number/Numer telefonu : +48 (032) 300-89-00

Dyrektor finansowy / Finance Manager
Phone number/Numer telefonu : +48 (032) 300-89-00

Specjalista ds. zakupów pośrednich / Mro Buyer
Phone number/Numer telefonu : +48 (032) 300-89-00

System pracy / System of work: 3 zmiany produkcyjne - wtrysk elementów plastikowych, malowanie, montaz, sekwencjonowanie/3 shifts production - injection, painting, assembly, sequence

Powierzchnia budynku / Building area: 14 500 m2

Dane adresowe firmy / Company address details:

Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o.
Tulipan Park Gliwice, Budynek D
Al. Jana-Nowaka-Jezioranskiego 1
PL - 44-164 Kleszczów

Tel.: + 48 32 300 89 00
Fax: + 48 32 300 89 11

 

JEDNA FIRMA, DWA RODZAJE DZIALALNOSCI

Dwa filary Plastic Omnium: wyposażenie dla przemyslu samochodowego - systemy miejskie.

Jako lider w tych dwóch podstawowych rodzajach dzialalnosci, Plastic Omnium wykorzystuje postawę przedsiebiorczosci, aby zapewnic firmie zrównoważony i zyskowny rozwój.

Obecnosc na wielu rynkach swiatowych, mozliwosci innowacyjne i wysoko rozwinięta kultura obslugi klienta uczynily z Plastic Omnium czolowego partnera dla producentów samochodów, spolecznosci lokalnych i wykonawców robót publicznych.

 

Bezpieczeństwo pracy
Bezpieczeństwo pracy na oddziale badawczym przygotowania lakieru w Plastic Omnium R&D - instrukcje, sprzęt ochrony osobistej oraz przestrzeganie procedur operacyjnych w środowisku pracy

WAŻNE ZADANIA

Laurent Burelle
"W tych dwóch podstawowych rodzajach dzialalnosci skupiliśmy się na kwestiach dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony srodowiska: jak ograniczyć ilość odpadów, jak zbudować samochody, które bylyby bardziej przyjazne dla środowiska, oraz jak zapewnić lepsze bezpieczeństwo przechodniom i innym użytkownikom dróg. Nasze wyniki w tej dziedzinie wynikają także z zobowiązania przyjętego w zakresie spolecznej odpowiedzialności korporacyjnej.

Zobowiązanie to umacnia dialog spoleczny i poprawia spójność samej organizacji, wspierając integrację i rozwój pracowników przez cały okres kariery zawodowej. Bezpieczeństwo pracy jest dla nas nadrzędnym priorytetem, a liczba wypadków przy pracy regularnie spada od pięciu lat, gdyż uparcie dążymy do celu, jakim jest zaklad pracy z zerowym wskaznikiem wypadkowości".

Laurent Burelle, Prezes Rady Nadzorczej i Dyrektor Wykonawczy.

 

ZOBOWIĄZANIE ZAPEWNIENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Dwa podstawowe rodzaje dzialalności Plastic Omnium opierają się na koncepcji odpowiedzialności. Odpowiedzialność tą realizujemy bezpośrednio w kontaktach z klientami, udzialowcami i pracownikami, a pośrednio ze spoleczeństwem obywatelskim, przez co rozumiemy najogólniej nie tylko konsumentów ale takze wladze lokalne i centralne oraz ich wyborców.

Poszerzając dzialalność o nowe dziedziny i dążąc do innowacyjności i rozwoju, Firma na nowo uksztaltowala zakres swoich zadań i odpowiedzialności. Dzisiaj ponownie deklaruje swoje dążenie do zrównoważonego rozwoju, który nie tylko będzie kontrolowany i korzystny finansowo, ale odbywać się będzie z poszanowaniem czlowieka i środowiska.

LŻEJSZY CZYLI CZYSTSZY

LŻEJSZY, CZYLI CZYSTSZY

Komisja Europejska dąży do obniżenia średnich ważonych emisji CO2 do 120 g/km. Zgodnie z tym zaleceniem Plastic Omnium wprowadzil na rynek komponenty nadwozia i ramy wykonane z kompozytów i plastyku, które znacząco obniżają całkowity ciężar samochodu i dzieki temu obniżają nie tylko zużycie paliwa, ale i emisje CO2.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Plastic Omnium popiera innowacyjne środki ochrony środowiska oraz wzywa, aby tak w zakładzie jak i poza firma wdrażała rozwiązania, które minimalizują wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne oraz przyczyniają się do ograniczenia globalnego ocieplenia jako odpowiedz na narastający niedobór paliw ze zródel nieodnawialnych.

Plastic Omnium uruchomił światowy program redukcji zużycia energii elektrycznej w zakładach i innych miejscach. Firma ogranicza także ilość odpadów, a z rozwiązań typu 'Eco' uczyniła priorytetowe zadanie badawczo-rozwojowe.

 

POLITYKA RÓWNYCH SZANS

Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o. przestrzega równości praw w swojej polityce zatrudnienia, zakazując wszelkiej bezprawnej dyskryminacji w naborze i w traktowaniu pracowników.

W oparciu o zasady równego dostepu oraz jednakowego traktowania wszystkich pracowników według ich indywidualnych osiągnięć, dążymy do poprawy wyników dzialalnosci, a jednocześnie dajemy pracownikom i społeczności szanse rozwoju.

Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o przestrzega kodu pracy pracownika oraz innych uregulowań; przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych i zakazuje dyskryminacji w miejscu pracy.

 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO PLASTIC OMNIUM

PRZYŁĄCZ SIE DO PLASTIC OMNIUM

Plastic Omnium poszukuje utalentowanych ludzi z doswiadczeniem technicznym, biznesowym oraz miedzynarodowym. Kandydaci mogą składać podania w języku angielski i polskim.

Kontakt online: external.praca@plasticomnium.com